Legislativa

Současná odpadová legislativa Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Obsahuje základní principy nakládání s odpady (pravidla pro zacházení s odpady). Rovněž jsou zde stanoveny povinnosti fyzických osob při nakládání s odpady (§ 13 zákona). Upravena je zde rovněž tzv. černá skládka (§ 14 Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem). Přestupky, kterých se může fyzická osoba dopustit upraveny v § 117.
Celé znění legislativy
Aktuality

Zajímáte se
o problematiku a chcete
vědět více?

Aktuality